Khái niệm và cấu trúc của mô hình TCP/IP

0
109

Mô hình TCP/IP là một trong những mô hình phổ biến nhất trong viễn thông mạng. Nó được sử dụng để thiết kế mạng truyền thông dựa trên giao thức Internet Protocol (IP) và các giao thức liên quan. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về mô hình TCP/IP, bao gồm các phần sau:

1. Mô hình TCP/IP là gì?

Mô hình TCP/IP là một bộ sưu tập các giao thức mà máy tính sử dụng để giao tiếp với nhau qua mạng. Nó được đặt tên theo hai giao thức chính của nó: Transmission Control Protocol (TCP) và Internet Protocol (IP). Mô hình này bao gồm bốn lớp, mỗi lớp có nhiệm vụ riêng biệt:

 • Lớp ứng dụng (Application layer): Lớp này cung cấp các dịch vụ cho người dùng cuối. Ví dụ như các giao thức HTTP, SMTP, FTP…
 • Lớp giao vận (Transport layer): Lớp này đảm nhiệm việc kết nối tới các ứng dụng và điều khiển việc truyền dữ liệu qua mạng. TCP và UDP là hai giao thức quan trọng của lớp này.
 • Lớp mạng (Network layer): Lớp này xử lý việc định tuyến các gói dữ liệu giữa các mạng khác nhau. IP là giao thức quan trọng nhất ở lớp này.
 • Lớp liên kết dữ liệu (Data link layer): Lớp này xử lý các vấn đề liên quan đến truyền dữ liệu trên một mạng cục bộ. Ethernet và Wifi là hai giao thức phổ biến trong lớp này.

Mô hình TCP/IP là gì?

2. Các lớp của mô hình TCP/IP

Mỗi lớp trong mô hình TCP/IP có ý nghĩa riêng biệt và chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ cụ thể. Dưới đây là chi tiết các lớp của mô hình này:

Lớp ứng dụng

Lớp ứng dụng cung cấp các dịch vụ và giao thức để cho phép người dùng kết nối và trao đổi dữ liệu. Các giao thức thường được sử dụng trong lớp này gồm:

 • HTTP: Giao thức truyền tải siêu văn bản (HTTP) là giao thức được sử dụng để truyền tải các tài liệu HTML trên World Wide Web.
 • FTP: Giao thức truyền tải tệp (FTP) là giao thức được sử dụng để truyền tải các tệp qua internet.
 • SMTP: Giao thức truyền thư điện tử (SMTP) được sử dụng để gửi và nhận các thư điện tử.

Các lớp của mô hình TCP/IP

Lớp giao vận

Lớp giao vận đảm nhiệm việc kết nối tới các ứng dụng và điều khiển việc truyền dữ liệu qua mạng. Có hai giao thức quan trọng trong lớp này:

 • TCP: Giao thức kiểm soát truyền tải tin cậy (TCP) đảm bảo rằng các gói dữ liệu được chuyển tiếp một cách hiệu quả và đúng thứ tự giữa các nút mạng kết nối với nhau.- UDP: Giao thức kiểm soát truyền tải không đáng tin cậy (UDP) cho phép gói dữ liệu được chuyển tiếp giữa các nút mạng mà không yêu cầu quá trình xác thực hay sửa lỗi.

Lớp mạng

Lớp mạng xử lý việc định tuyến các gói dữ liệu giữa các mạng khác nhau. IP là giao thức quan trọng nhất ở lớp này. Các chức năng của lớp mạng bao gồm:

 • Định tuyến: Quá trình tìm đường đi ngắn nhất giữa các mạng để chuyển tiếp gói dữ liệu.
 • Chuyển tiếp: Quá trình chuyển tiếp gói dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác trong mạng.

Lớp liên kết dữ liệu

Lớp liên kết dữ liệu xử lý các vấn đề liên quan đến truyền dữ liệu trên một mạng cục bộ. Ethernet và Wifi là hai giao thức phổ biến trong lớp này. Các chức năng của lớp liên kết dữ liệu bao gồm:

 • Kiểm soát lỗi: Đảm bảo rằng các gói dữ liệu được truyền đến đích một cách chính xác và toàn vẹn.
 • Điều khiển đường truyền: Quản lý việc truyền dữ liệu qua mạng, bao gồm việc kiểm soát luồng.

3. Sự quan trọng của mô hình TCP/IP

Mô hình TCP/IP là một trong những mô hình phổ biến nhất trong viễn thông mạng. Nó được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để xây dựng các mạng truyền thông có độ tin cậy cao và khả năng mở rộng linh hoạt. Việc hiểu rõ về mô hình này sẽ giúp cho các chuyên gia mạng có thể thiết kế và triển khai các mạng truyền thông hiệu quả hơn.

Tóm tắt

 • Mô hình TCP/IP là một bộ sưu tập các giao thức mà máy tính sử dụng để giao tiếp với nhau qua mạng.
 • Mô hình này bao gồm bốn lớp: lớp ứng dụng, lớp giao vận, lớp mạng và lớp liên kết dữ liệu.
 • Các giao thức quan trọng trong mô hình này bao gồm: HTTP, FTP, SMTP, TCP, UDP và IP.
 • Việc hiểu rõ về mô hình TCP/IP giúp cho các chuyên gia mạng có thể thiết kế và triển khai các mạng truyền thông hiệu quả hơn.