Võ Lâm kim dung – Khai Mở Server 9

0
316

Nếu chúng tôi di chuyển cầu thủ lên, bạn sẽ thấy anh ta không còn đứng nữa và khi chúng tôi thả anh ta ra, khi anh ta chạm đất, anh ta đang đứng. Trong game moi ra tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cách thực sự gỡ lỗi này tốt hơn một chút, để chúng ta có thể nhìn thấy các va chạm đang xảy ra một cách trực quan.

Vo Lam kim dung Khai Mo Server 9

 

Điều đầu tiên chúng tôi muốn làm là tạo ra một màu sắc để giúp chúng tôi hình dung ra bán kính hình tròn mà chúng tôi sẽ thử nghiệm. Ở đây, chúng tôi sẽ tạo một màu công khai. Chúng tôi sẽ gọi đây là màu xung đột gỡ lỗi và chúng tôi sẽ đặt màu này thành màu đỏ. Bây giờ, ở cuối lớp của chúng ta, chúng ta có thể tạo một phương thức mới ở đây, được gọi là võ lâm lậu, và điều này chỉ được gọi bên trong khung cảnh.  Vo Lam kim dung Khai Mo Server

Từ đây, chúng ta cần đặt màu của gizmo thành màu gỡ lỗi của chúng ta, sau đó, chúng ta sẽ cần vị trí để hiển thị vòng tròn này. Hãy sao chép nơi chúng tôi thiết lập vị trí dưới cùng của chúng tôi vào phương pháp võ lâm lậu của chúng tôi. Sau đó, ở phần cuối của phương pháp này, hãy để lớp gizmo vẽ một hình cầu dây. Và chúng tôi sẽ vượt qua nó ở vị trí và bán kính va chạm. Hãy lưu tập lệnh của chúng ta và quay trở lại thống nhất.