Ly hôn có cần luật sư không?

0
389

Việc ly hôn có thuê luật sư hay không là tùy thuộc vào mong muốn của các bên.
Tuy nhiên, theo quan điểm của riêng tôi, thủ tục thực hiện việc ly hôn khá là phức tạp,
nếu bạn không nắm rõ được các quy định của pháp luật ly hôn, không biết được các
quyền và nghĩa vụ của mình và đặc biệt là không có sự hỗ trợ của luật sư thì chắn chắn
bạn sẽ gặp khó khăn trong thời gian giải quyết việc ly hôn của mình. Hơn nữa, bạn sẽ rơi
vào tình thế bất lợi hơn nếu như bên đối phương có luật sư. Vì vậy, giải pháp thuê luật sư
để giải quyết vụ án ly hôn là cần thiết. Bài viết này, tôi sẽ chỉ ra cho bạn lý do tại sao bạn
nên thuê luật sư trong vụ án ly hôn của mình.

Thứ nhất, không ai có thể nắm rõ và chính xác nhất các loại giấy tờ, thủ tục, trình
tự, bằng chứng….khi ly hôn hơn luật sư. Khi ly hôn, luật sư có thể tham gia giúp bạn
ngay từ bước chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ cùng những bằng chứng, chứng cứ hợp pháp
được Tòa án công nhận. Vì vậy, bạn không phải mất thời gian do việc không chuẩn bị đủ
giấy tờ để ly hôn.

Thứ hai, bạn không phải đi lại nhiều lần. Không ít các trường hợp người dân tự
mình tiến hành thủ tục tố tụng cung cấp thiếu chứng cứ hoặc không đầy đủ theo quy định
của pháp luật, nội dung đơn viết chưa đúng, đủ khiến đơn bị trả lại. Thậm chí ngay cả khi
đơn từ và chứng cứ đầy đủ, người ly hôn phải liên hệ làm việc với tòa ít nhất là 04 lần khi
giải quyết một vụ ly hôn thuận tình (ly hôn đơn phương còn nhiều hơn). Bao gồm: 1 lần
nộp đơn, 1 lần đi nộp án phí tại cơ quan thi hành án và quay lại nộp lại biên lại cho tòa; 1
lần cung cấp lời khai; 1 lần hòa giải và 1 lần tại phiên làm việc công nhận thuận tình ly
hôn. Với việc thuê luật sư, thời gian đi lại đối với một vụ án thuận tình ly hôn sẽ được rút
lại còn từ 01 lần đến 02 lần (tùy từng trường hợp), tiết kiệm được thời gian đáng kể.

Thứ ba, thời gian giải quyết ly hôn sẽ được rút ngắn. Thông thường, một vụ ly hôn
thuận tình nếu tất cả đơn từ và chứng cứ ban đầu đều cung cấp đầy đủ cho Tòa án thì thời
gian giải quyết tại cơ quan Tòa án kéo dài trung bình từ 02-04 tháng tính từ ngày nộp đơn.
Tuy nhiên nếu bạn thuê luật sư thì thời gian giải quyết sẽ được rút ngắn hơn đáng kể, việc
ly hôn được giải quyết nhanh chóng hơn.

Thứ tư, quyền lợi của bạn sẽ được đảm bảo một cách tối đa. Việc nắm rõ các quy
định của pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên sau khi ly hôn của luật sư sẽ đảm
bảo cho bạn được hưởng mọi quyền lợi mà bạn có được. Hơn nữa, nếu có tranh chấp phát
sinh trong quá trình ly hôn, luật sư cũng sẽ là người hỗ trợ bạn giải quyết những rắc rối
đó.