Có nên nạp bình chữa cháy

0
990

Có nên nạp sạc lại bình chữa cháy

Bình chữa cháy là thiết bị PCCC được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Tuy nhiên bình chữa cháy cũng giống như các loại bình khác như bình khí, bình gas, sau khi hết hạn khí, bột trong bình chữa phải mang đi nạp mới có thể tiếp tục sử dụng.

Ngoài ra, không cần phải hết hạn thì bạn cũng phải cần nạp lại sau mỗi lần sử dụng để có thể sử dụng trong lần chữa cháy tiếp theo.

Và theo đó, đối với doanh nghiệp, cơ sở, Bộ Công an đã ban hành TCVN nạp lại bình chữa cháy theo quy chuẩn của pháp luật.

Quy định nạp lại bình chữa cháy

Trích theo mục 4 của TCVN 7435 – 2:2004 – ISO 11602 2 : 2000

V/v kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy xe đẩy như sau:

4. KIỂM TRA BẢO DƯỠNG VÀ NẠP LẠI

4.1 Quy định chung

4.1.1 Người chủ hoặc đại lý hoặc người ở nơi các bình chữa cháy được bố trí phải có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng và nạp lại.

4.1.2. Quy trình kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy khác nhau nhiều.

Các kiến thức tối thiểu cần thiết để thực hiện quy trình kiểm tra hàng tháng theo 4.2.

Chỉ những người có thẩm quyền mới được bảo dưỡng và sửa chữa theo 4.3 và 4.4. Xem phụ lục A.

4.1.3 Việc bảo dưỡng và nạp sạc bình chữa cháy phải được thực hiện theo sổ tay hướng dẫn thích hợp, sử dụng các loại dụng cụ, vật liệu thay thế, dầu bôi trơn và các phụ tùng thay thế nhận biết được và được người sản xuất hướng dẫn.

4.1.4 Bình chữa cháy không còn khả năng bảo dưỡng hoặc nạp lại phải được thay thế bằng một bình dự trữ cùng kiểu và tối thiểu cùng loại và cùng công suất.

4.2 Kiểm tra

4.2.1 Bình chữa cháy phải được kiểm tra khi lần đầu đưa vào sử dụng và sau đó phải được kiểm tra định kỳ khoảng 30 ngày.

Bình chữa cháy phải được kiểm tra với chu kỳ ngắn hơn khi có yêu cầu.

4.2.2 Kiểm tra định kỳ được thực hiện để đảm bảo bình chữa cháy:

a/ Được đặt đúng vị trí quy định;

b/ Không bị trở ngại và dễ nhìn thấy và bản hướng dẫn sử dụng của bình quay ra ngoài;

c/ Hướng dẫn sử dụng rõ ràng;

d/ Niêm phong hoặc bộ phận chèn không vỡ hoặc bị mất;

e/ Còn đầy (bằng cách cân hoặc nhấc)

f/ Không bị hư hỏng, ăn mòn, rỏ rỉ hoặc lăng phun bị bịt kín;

g/ Nếu đồng hồ đo áp suất, kim của đồng hồ phải ở vị trí hoạt động hoặc nằm trong khoảng hoạt động.

4.2.3 Khi kiểm tra nếu phát hiện bất kỳ bình chữa cháy nào không đảm bảo đúng các điều kiện được liệt kê trong 4.2.2a và b/ phải có hành động chỉnh sửa ngay.

4.2.4 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy nạp lại được nào không thực hiện đúng bất kỳ điều kiện của c/,d/,e/,f/ hoặc g/ của 4.2.2 thì phải tiến hành bảo dưỡng theo qui trình thích hợp.

4.2.5 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy bằng bột không nạp lại được không thực hiện đúng bất kỳ điều nào của c/, d/,e/,f/ hoặc g/ của 4.2.2 thì phải loại bỏ.

4.2.6 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy halon không nạp lại được không thực hiện đúng bất kỳ điều kiện nào của c/, d/,e/,f hoặc g/ của 4.2.2 thì phải loại bỏ và chất chữa cháy phải được lấy lại hoặc huỷ.

4.3 Bảo dưỡng

4.3.1 Quy định chung

Tất cả các loại bình chữa cháy, trừ loại được lưu ý ở phục lục C, phải đảm được bảo dưỡng như sau:

a/ Không quá một năm nhưng không ít hơn 6 tháng một lần;

b/ Thử thuỷ lực đúng kỳ;

c/ Khi có yêu cầu kiểm tra đặc biệt. Quy trình bào bảo dưỡng phải tiến hành phù hợp với

4.3.2

4.3.2 Quy trình đối với tất cả các loại bình chữa cháy

4.3.2.1 Trong một lần bảo dưỡng, tất cả các loại bình chữa cháy phải:

a/ Kiểm tra niêm phong và cơ cấu an toàn để xác định bình chữa cháy đã được sử dụng chưa; Sau khi bảo dưỡng, thay thế cơ cấu an toàn và lắp liêm phong mới;

c/ Gắn biển vào bình hoặc ghi nhãn tấm biển gắn vào bình để chỉ ra rằng đã tiến hành bảo dưỡng theo quy định.

4.3.2.2 Đối với việc cân nhắc quy trình được thực hiện khi bảo dưỡng bình chữa cháy xách tay, các loại bình được phân loại như sau:

– Loại 1: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là nước, nước có phụ gia, hoặc bọt

– Loại 2: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là bột hoặc halon;

– Loại 3: Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là nước, nước có phụ gia hoặc bọt;

– Loại 4: Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là bột;

– Loại 5: Bình chữa cháy các bon dioxide

4.3.2.3 Bổ sung vào yêu cầu của 4.3.2.1 a/,b/ và c/ bình chữa cháy phải được bảo dưỡng theo bảng 1.

4.3.2.4 Cảnh báo: Trước khi mở bất kỳ bình chữa cháy bằng bột nào, bình đó phải được xác định rằng trong khi kiểm tra và bảo dưỡng, các sự phòng ngừa được nêu trong 4.3.4.1 và

4.3.2.4.2 phải được xem xét.

4.3.2.4.1 Chỉ được mở bình chữa cháy bằng bột ở điều kiện khô nhất có thể và trong thời gian ít nhất cần thiết để kiểm tra, nhằm làm giảm tới mức thấp nhất ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến bột (bột có thể hấp thụ một lượng độ ẩm có hại nếu để phơi trong không khí có độ ẩm tương đối cao hoặc nếu bột lạnh hơn không khí xung quanh).

4.3.2.4.2. Cấm việc trộn lẫn làm nhiễm bẩn chéo giữa các loại bột chữa cháy khác nhau (Một số các loại bột có khả năng tác dụng tới một số loại bột khác tạo ra nước và cácbon dioxit.

Phản ứng này thường không xảy ra một cách rõ ràng cho tới sau một tuần mà trong thời gian đó phản ứng bề mặt không xảy ra.

Nước gây ra sự vón cục và ở trong thùng kín các bon dioxit gây ra sự tăng áp nên rất nguy hiểm.

Chỉ những bình chứa cùng loại bột mới được mở và kiểm tra cùng một thời điểm).

4.4 Nạp lại

4.4.1 Tất cả các loại bình chữa cháy nạp lại được phải được nạp lại sau khi sử dụng hoặc khi được thanh tra yêu cầu hoặc bảo dưỡng bị thiếu.

4.4.2 Khi tiến hành nạp lại, phải theo hướng dẫn của người sản xuất.

4.4.3 Khối lượng chất chữa cháy nạp lại được xác định bằng cân.

Khối lượng toàn bộ bình nạp lại phải bằng khối lượng toàn bộ ghi trên nhãn của người sản xuất.

Đối với các bình chữa cháy không ghi khối lượng toàn bộ trên nhãn, trên bình phải ghi nhãn vĩnh cửu chỉ khối lượng toàn bộ.

4.4.4 Sau khi nạp lại, phải tiến hành thử độ kín ở áp suất tồn chứa và với bình chữa cháy và chai khí đẩy tự xả chất chữa cháy.

Khi sử dụng phương pháp phát hiện sự rò rỉ bằng chất lỏng, phải lưu ý ngăn sự nhiễm bẩn chất chữa cháy bởi chất lỏng.

4.4.5 Bình chữa cháy tạo màng nước (AFFF) và bọt tạo màng floprotein (FFFP) phải được nạp lại chất chữa cháy mới theo hướng dẫn của người sản xuất.

4.4.6 Chỉ được sử dụng chất chữa cháy theo quy định trên nhãn.

4.4.7 Mỗi loại bột không được trỗn lẫn hoặc bị làm bẩn bởi loại bột khác.

4.4.8 Không được chuyển đổi bình chữa cháy từ loại này sang loại khác, hoặc không được sử dụng các loại chất chữa cháy khác nhau.

4.4.9 Không được sử dụng lại bột chữa cháy còn lại trong bình được nạp lại.

4.4.10 Bình chữa cháy được bảo dưỡng 5 năm hoặc để thử thuỷ lực phải là bình rỗng.

Bột không được sử dụng lại trừ khi sử dụng hệ thống thu hồi kín và chất chữa cháy được tồn chứa riêng trong contenơ được bịt kín ngăn không bị nhiễm bẩn.

Trước khi sử dụng lại, bột chữa cháy phải được kiểm tra toàn bộ.

Khi có nghi ngờ liên quan đến bột, sự nhiễm bẩn hoặc tình trạng của bột thì phải loại bỏ.

4.4.11 Đối với tất cả lọai bình chữa cháy không dùng nước phải loại bỏ bất kỳ hơi ẩm nào có trong bình rỗng trước khi nạp lại.

4.4.12 Bình chữa cháy halon chỉ được nạp lại đúng loại tốt hơn và khối lượng chất chữa cháy theo quy định trên tấm nhãn.

Halon dùng để nạp lại phải theo quy định của ISO 7201. Bình chữa cháy đã chứa halon không phù hợp với qui định của ISO 7201 không được nạp lại.

4.4.13 Việc tháo chất chữa cháy từ bình chữa cháy halon phải được thực hiện bằng hệ thống tháo kín dùng cho halon.

Phải kiểm tra bên trong thân bình chữa cháy để phát hiện sự nhiễm bẩn hoặc sự ăn mòn.

Chất chữa cháy được giữ lại trong bình tháo của hệ thống chỉ được sử dụng lại khi không có dấu hiệu của sự nhiễm bẩn bên trong được phát hiện trong bình chữa cháy.

Halon được tháo khỏi bình có dấu hiệu của sự nhiễm bẩn trong hoặc bị ăn mòn phải được xử lý theo hướng dẫn của người sản xuất bình.

4.4.14 Các bon dioxit phải theo yêu của TCVN 6100

4.4.15 Khi nạp lại bình chữa cháy dùng nước, nạp quá mức sẽ gây ra sự xả không đúng.

Lượng chất lỏng nạp đúng phải được xác định bằng một trong các cách sau:

– Đo chính xác bằng khối lượng

– Đo chính xác bằng thể tích

– Sử dụng ống chống nạp quá nếu được trang bị.

– Sử dụng dấu nếu được trang bị

4.4.16 Áp kế để đặt nguồn áp suất được điều chỉnh phải được hiệu chuẩn ít nhất hàng năm.

4.4.17 Bình chữa cháy lại dùng khí nén trực tiếp nạp lại được nạp chỉ phải tạo tới áp suất nạp nghi trên tấm nhãn của bình.

Adapter tạo áp của người sản xuất phải nối với bộ van trước khi tạo áp cho bình.

Nguồn áp suất được điều chỉnh, được đặt không cao hơn 0,2 MPa trên áp suất vận hành, được sử dụng để tạo áp cho bình chữa cháy.

Cảnh báo: Nguồn áp suất không điều chỉnh được như chai nitơ không có bộ điều áp, không bao giờ được sử dụng vì bình chữa cháy có thể bị quá áp và có khả năng bị phá huỷ.

Không bao giờ để bình chữa cháy nối với bộ điều áp của nguồn áp suất cao trong chu kỳ định sẵn.

Bộ điều áp bị lỗi có thể làm phá huỷ bình do quá áp.

4.4.18 Chỉ có nitơ công nghiệp tiêu chuẩn hoặc các khí trơ khác có điểm sương – 550C hoặc thấp hơn được sử dụng để tạo áp bình chữa cháy halon và bình chữa cháy bằng bột sử dụng áp suất khí nén trực tiếp.

Không khí nén qua bộ tách ẩm (nồi ngưng) không được sử dụng để tạo áp, ngay cả khi được ghi trong hướng dẫn trên bình chữa cháy cũ.

Lưu ý 1: Có thể sử dụng không khí nén từ hệ thống nén chuyên dụng có khả năng cung cấp không khí có điểm sương -550C hoặc thấp hơn.

Hệ thống nén chuyên dụng phải được trang bị với hệ thống theo dõi và cảnh báo tự động để đảm bảo luôn giữ điểm sương ở -55oC hoặc thấp hơn.

Lưu ý 2: Có thể sử dụng Các bon dioxit khi được qui định trên nhãn. Khi sử dụng các bon dioxit, chất này phải đáp ứng yêu cầu của TCVN 6100.

4.5 Hồ sơ

4.5.1 Cơ sở bảo dưỡng phải lưu ý giữ hồ sơ của tất cả các bình chữa cháy đã được nhân viên của mình bảo dưỡng, kể cả loại dịch vụ bảo dưỡng đã thực hiện.

4.5.2 Phải ghi thời tiến hành bảo dưỡng và tên, dấu hiệu nhận biết của tổ chức và cá nhân thực hiện.

4.5.3 Mỗi bình chữa cháy phải có túi nhãn an toàn chỉ năm, tháng thực hiện dịch vụ (bảo dưỡng, nạp lại và thử thuỷ lực) và phải nhận biết được người tiến hành các dịch vụ đó.

4.5.4 Nhãn ghi dịch vụ không được đặt trước bình chữa cháy

Trên đây là tóm tắt của quy đinh nạp bình chữa cháy, bạn có thể tham khảo toàn bộ quy định tại TCVN 7435 – 2:2004 – ISO 11602 2 : 2000

Những điều cần lưu ý

Nội dung đặc biệt bạn cần lưu ý quan trọng trong 2 thông tư trên bao gồm:

  • V/v bố trí nơi đặt bình chữa cháy cũng như việc bảo trì bảo quản bình chữa cháy đúng theo quy định.
  • Kiểm tra bình chữa cháy định kì 30 ngày (khi mới đưa vào sử dụng lần đầu)
  • Thời gian nạp sạc, kiểm tra bảo trì bảo dưỡng bình chữa cháy: Không quá một năm nhưng không ít hơn 6 tháng một lần.

Cách nhận biết bình chữa cháy đã hết hạn

Bình chữa cháy cũng như nhiều những đồ dùng khác, chúng cũng có hạn sử dụng nhưng với một số người thì lại không biết về vấn đề này nên khi trang bị bình chữa cháy năm này qua năm nọ mà không sử dụng đến khi có việc cần dùng thì lại không sử dụng được.

Để có thể sử dụng lại bình chữa cháy trong các lần sau thì mỗi một bình sau khi đã sử dụng qua thì cần phải nạp lại bình.

Cũng có thể gọi là bình chữa cháy đã hết hạn thì cần phải nạp sạc lại.

Trong mỗi một bình chữa cháy đều được thiết kế theo cấu tạo bởi các chất chữa cháy ví dụ như là chất A, B hoặc C cho nên bất cứ bình chữa cháy nào cũng đều có hạn sử dụng.

Khi bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng cũng đồng nghĩa với việc các chất chữa cháy trong bình sẽ không còn tác dụng gì trong việc muốn dập tắt lửa trong các đám cháy nữa.

Vì thế việc chúng ta cũng cần lưu ý khi trang bị bình chữa cháy là nên quan tâm đến hạn sử dụng của mỗi bình đây cũng chính là thời hạn bảo hành có in tem dán trên mỗi bình do các cơ sở cung cấp dán lên bình.

Mục đích của việc dán tem lên bình chữa cháy là đảm bảo trách nhiệm bảo hành của các cơ sở đó về sản phẩm của mình và cũng theo như quy định của sở về Phòng cháy chữa cháy Việt Nam thì sẽ có thời gian nạp bình chữa cháy như sau:

Đối với bình chữa cháy mới hoàn toàn 100% thì sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm còn đối với những bình chữa cháy đã qua sử dụng thì hạn để bảo hành khi đã sạc lại bình thì chỉ có 6 tháng cho nên chúng ta việc quan tâm lưu ý đến vấn đề này khi sử dụng trang bị bình chữa cháy cho mình là điều cần thiết.

Để biết được đâu là bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng thì quan sát các trường hợp sau:

Trong trường hợp bình chữa cháy được cấu tạo dạng khí CO2 thì sẽ hết khí hoặc xem xét trọng lượng nặng nhẹ của bình mà nhận biết được.

Trường hợp bình chữa cháy có cấu tạo dạng bột thì sẽ nhìn vào kim đồng hồ hiển thị trên bình nếu kim chỉ về vạch đỏ thì tức là gần hết và hết

Khi bình chữa cháy đã hết hoặc là đã đến kì bơm sạc lại bình chữa cháy định kỳ thì giai đạon này cần phải có đội ngũ chuyên môn trực tiếp thực hiện.

Họ sẽ kiểm tra lại bình chữa cháy, vỏ có rò rỉ hay không, xúc nạp bình và kiểm tra độ an toàn của bình một cách chuyên môn nhất.

Các dịch vụ để nạp sạc bơm bình chữa cháy rẻ an toàn nhất.

Quy trình nạp bình chữa cháy

Để nạp sạc bơm bình chữa cháy một cách an toàn cần phải theo quy trình sau:

Đầu tiên nhận bình chữa cháy từ người có nhu cầu

1: là kiểm tra về các chất chữa cháy trong bình và vỏ bình cùng với các phụ kiện được thiết kế bình
2: là thực hiện công việc xúc bình sạch sẽ của những người có chuyên môn
3: là sẽ nạp bột chữa cháy
4: là sẽ bơm áp suất
5: là kiểm tra và kiểm định chất lượng về bình chữa cháy

Quy trình nạp bình chữa cháy:

Nhận bình chữa cháy

Kiểm tra chất chữa cháy và vỏ bình + Phụ kiện của bình

Xúc bình sạch sẽ

Nạp bột chữa cháy

Bơm áp suất

Kiểm tra, kiểm định chất lượng

Bàn giao.

Nạp bình chữa cháy tại Bình Dương

Tại Bình Dương, đặc biệt tại Khu công nghiệp chế xuất lượng lớn cần sử dụng dịch vụ nạp bình chữa cháy Bình Dương.

Quý khách sẽ được báo giá nạp bình chữa cháy cạnh tranh thấp nhất có thể, ngoài ra chúng tôi còn CHO MƯỢN BÌNH miễn phí hoàn toàn để dự phòng.

Liên hệ ngay: 0988 818 818 Để được báo giá và tư vấn nạp bình chữa cháy.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Song Thái Tùng
Điện thoại: 0274 2466 686
DĐ: 0988 488 818 – 0912 861 181
Địa chỉ: Số 4/21 KP Hòa Lân 1, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương
Email: Songthaitung.co@gmail.com

Tham khảo thêm dịch vụ: https://www.thietbiphongchay.org/dich-vu/