Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2019

Trên 10 tuổi

Trong khi trẻ em Nga mang hoa đến để "đổi" lấy bóng bay của thầy cô giáo thì trẻ em Đức cầm theo kẹo bánh đến khai giảng.

Latest Posts