Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015

0
78

Mách mẹ tham khảo bảng tiêu chuẩn chiều cao của trẻ 2015 từ 0-2 tuổi tham khảo theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. 

Dòng màu xanh lá: Chuẩn trung bình của trẻ

Trong giới hạn khung xanh nhạt thiếu (vượt) chiều cấp độ 1: Giới hạn chiều cao hoàn toàn hình thường

Trong giới hạn khung vàng thiếu (vượt) chiều cao cấp độ 2: Trẻ cần được mẹ lưu ý hơn đến chế độ ăn uống

Đơn vị: kg

Mời độc giả xem thêm Bảng cân nặng của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015

Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - 1
- Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - 2
- Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - 3
- Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - 4- Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - 5
- Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - 6
- Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - 7
- Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015Bảng chiều cao của trẻ chuẩn nhất theo WHO 2015 - 8